Information til underviseren

Dette materiale indeholder inspiration til planlægning af et skoleklassebesøg på KUNSTEN i Aalborg. Besøget foregår på egen hånd, og materialet giver dig mulighed for på forhånd at sammensætte opgaver, som eleverne kan arbejde med, mens de er på museet, samt inspiration til det forberedende og opfølgende arbejde på klassen.

Inspirationsmaterialet tager udgangspunkt i særudstillingen Julie Nord Just Like Home. Julie Nord arbejder med et foruroligende og ofte faretruende univers, hvor hjemmet, familien og individet er under forvandling eller opløsning. Materialets røde tråd er derfor forholdet mellem hjemmet, familien og den enkeltes rolle. Hvad er et hjem? Hvad er en familie? Og i sammenhæng hermed, hvem er du? Og hvem er jeg?

Materialet henvender sig primært til folkeskolernes mellemtrin og udskoling samt de gymnasiale uddannelser. Materialet kan anvendes til undervisning i dansk, billedkunst, historie, samfundsfag eller tværfaglige forløb. Opgaverne kan løses individuelt, i mindre grupper eller af hele klassen. Alle opgaverne kan løses på forskellige niveauer, og det er derfor muligt at hente inspiration og justere opgaverne udviklet til de enkelte trin. Det er ligeledes muligt, at vælge enkelte opgaver og tilpasse forløbet i forhold til tid og behov.

Arbejdsspørgsmål til eleverne

Arbejdsspørgsmålene kan bruges som:

  • Udgangspunkt for en fælles dialog med de mindste klasser
  • Gruppearbejde, hvor hver gruppe arbejder med et udvalgt værk og præsenterer resultatet i en fælles opsamling for hele klassen
  • Udgangspunkt for et undersøgende arbejde, hvor eleverne individuelt i par eller i grupper vælger et værk, de vil arbejde videre med efter besøget på KUNSTEN enten i en skriftlig eller mundtlig præsentation med brug af eksempelvis mobiltelefon, powerpoint eller andre præsentations-teknikker

Vi byder jer velkommen på KUNSTEN

God fornøjelse!